UYARI

www.bira.house alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun satışını, reklamını ve tüketicilere yönelik tanıtımını yapmaz; bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendirecek veya teşvik edecek herhangi bir faaliyet içinde kesinlikle bulunmaz.

Aşağıdaki GİRİŞ butonuna tıklayıp siteye giriş yaparak 18 yaşından büyük olduğunuzu ve site kullanım şartlarının tamamını kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Eğer 18 yaşından büyük değilseniz ve/veya site kullanım şartlarının tamamını ya da herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız aşağıdaki ÇIKIŞ butonuna tıklayarak ya da sayfayı kapatarak bu siteyi terk etmeniz gerekmektedir.

ÇIKIŞ GİRİŞ

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu ‘Site Kullanım Şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Bostancı Mahallesi Hisar Sokak No: 7/B 34744 Kadıköy – İSTANBUL adresindeki BHB Gıda Maddeleri San. ve Tic. AŞ firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR
a. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

b. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. GİZLİ BİLGİ
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. GARANTİ VERMEME
İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

5. KAYIT VE GÜVENLİK
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. MÜCBİR SEBEP
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. SORUMLULUĞUN REDDİ
4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 6. madde 1. fıkrası olan "Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz." uyarınca bu 'Site'de yerli veya yabancı, herhangi bir marka alkollü içkinin reklamı ve tüketicilere tanıtımı ya da kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılmamaktadır.

Bu Siteye erişerek, bu web sitesini görüntülediğinizde herhangi bir alkollü içkiyi kullanmaya ve satın almaya özenmeyeceğiniz ve teşvik olmayacağınızı, bunun aksi bir durum olması ihtimal dahilinde ise bu web sitesini görüntülemek ve kullanmaktan kati surette kaçınacağınızı yasal olarak beyan etmiş sayılırsınız. Bu beyanınıza istinaden ve siteye erişimi engelleyen açılış ekranındaki 'GİRİŞ' butonuna tıklayarak kapatmanız ve siteye erişmeniz durumunda, 4250 Sayılı Kanunu'nun 6. madde 1. fıkrasındaki alkollü içki kullanılmasını özendirme ve teşvik yasağı kapsamında oluşabilecek her türlü yasaya aykırılık durumu için sorumluluğu, BHB Gıda Maddeleri San. ve Tic. AŞ kesin ve açık biçimde reddeder.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

MERAK ETTİĞİN SORULARIN CEVAPLARI BURADA

EVDE BİRA YAPIMI VE ÜRÜNLER

Bira gibi! Bira House’un sunduğu kitlerle yapacağın bira, piyasada bulunan ticari biralar kadar has biradır. Birayı kendin yaptığın için tat ve içme hazzı açısından eşsiz bir özgünlüğü vardır. Bira House yalnızca en kaliteli bira kitlerini sunar. Bu kitlerle piyasadaki ticari biralardan daha lezzetli biralar yapabilmek de senin elinde.

Bira yapmak için edinmen gereken bira yapım başlangıç seti, bira yapmak için ihtiyacın olan her şeyi içeriyor. Bu set, bir kez alacağın ve her bira yapımında tekrar kullanacağın bira yapım ekipmanlarını da içerdiğinden bunu evde bira yapımı için yaptığın bir yatırım olarak görebilirsin. Bunun dışında, bira yapmak için kullanacağın su, şeker gibi malzemeleri hesaba katınca, elde edeceğin 1 şişe biranın maliyetinin yaklaşık 10-15 TL olacağını söylemek mümkün.

Bira House'un sunduğu bira kitleri 23 litre bira yapımı için üretilmiş kitlerdir. Yani bir bira kiti ile 23 litre bira elde edebilirsin.

33 litrelik fermantasyon kovasını (yaklaşık 50x50 cm'lik bir alan) ve 23 litre biraya yetecek kadar şişeyi yerleştirip bekletebileceğin genişlikte bir alan yeterli olacaktır. Şerbeti hazırlama ve şişeleme adımları için de mutfak tezgahının bir kısmını kullanabilirsin. Eğer boş bira şişelerinin çok yer kaplamasından şikayetçiysen şişe asma ağacı sana yardımcı olacaktır.

Evet, tamamen! Evde bira yapmak yasaldır. 4733 sayılı TAPDK kanununun 8. maddesi, yılda 350 litreyi aşmayan ve sadece tüketim amaçlı fermante alkol üretimine izin vermektedir. Yani, kendi biranı tüketim amaçlı üretmen tamamen yasaldır. Ancak hatırlatmakta fayda var; kendi ürettiğin biranın satışını yapamazsın. Ev yapımı biranın satışı yasal değildir ve suçtur.

Çalışkan mayalar sayesinde :) Maya, şerbetin içindeki şekeri fermantasyon süresince alkole dönüştürür. Yani şerbetin içindeki şeker oranı (malt özü içindeki ve ayrıca eklenen şeker), biranın alkol oranını belirleyen faktördür. Kısaca, biraya dışarıdan alkol eklenmez; bira kendi alkolünü fermantasyon ile kendi üretir.

Evde bira yapmak için ihtiyacın olan tek bir ürün var:

Ayrıca aşağıdaki ürünleri de edinmeni tavsiye ediyoruz.

Bira yapım başlangıç seti dışında ihtiyacın olan araç gereç ve malzemeleri, bira yapım başlangıç seti ile gelen bira yapım kılavuzunun ikinci sayfasında bulabilirsin.

Şimdi sıra biranı yapmaya ve bu eğlenceli hobiye merhaba demeye geldi. Bira yapım başlangıç seti ile beraber gelen bira yapım kılavuzunda yapman gereken her şey en ince ayrıntısına kadar anlatılmış durumda. Yine de takıldığın, problem yaşadığın adımlar olduğunda bize info@bira.house adresine mail atarak ulaşman ve yardım alman mümkün.

Endişelenme, bira yapım kılavuzunun PDF versiyonu burada mevcut :) Ayrıca bir sonraki siparişinde not düşersen, yeni bir bira yapım kılavuzunu sana gönderebiliriz.

Sorun yaşadığın her adımda sana yardımcı olmak için buradayız. Bira yapımı ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığında bizimle her gün her saat info@bira.house adresine mail atarak iletişime geçebilir, yardım alabilirsin.

Evet. %100 malt bira yapmak için, şerbeti hazırlarken bira kiti ile beraber kullandığın 1 kg şeker yerine malt özü kullanmalısın. Bu sayede şeker ilavesiz, daha yoğun gövdeli ve aroması daha doygun bir bira elde edersin.

Bira kitleri ile yapacağın biranın alkol oranı %4.5 - %5.5 aralığında olacaktır. Ancak yine de kesin ölçüm yapmak istiyorsan ölçüm seti edinmelisin. Ölçüm setini kullanarak nasıl alkol ölçümü yapılacağı ile ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsin.

Biranı yaptıktan sonra fermantasyon kovasını evinin güneş ışığı almayan bir noktasında oda sıcaklığında (İdeal olarak 18-24°C aralığında) 2 hafta boyunca saklaman gerekmektedir. Şişelediğin bira için de aynı şey geçerli. Oda sıcaklığında 2 hafta beklettiğin şişeleri sonrasında isteğe bağlı olarak buzdolabında da saklayabilirsin.

Yeniden kapaklamaya uygun olduğundan depozitolu cam bira şişelerini kullanmalısın.

50 cl kapasiteli şişe kullanıyorsan, her şişeye ortalama 4 gr şeker eklemelisin. Bunun için şişeye 750 gr/360 adet olan paketlerdeki küp şekerlerden 2 adet koyman yeterli.

33 cl kapasiteli şişe kullanıyorsan, şeker miktarı ortalama 2.7 gr olmalı. Bunun için de şişeye 1000 gr/360 adet olan paketlerdeki küp şekerlerden 1 adet koymak ideal bir miktar olacaktır.

Farklı boyutlardaki şişeler için 1 litre biraya ortalama 8 gram şeker formülünü kullanarak eklenmesi gereken şeker miktarını hesaplayabilirsin.

Şişelemede belirtilenden fazla şeker kullanman biranın aşırı gazlanmasına ve cam şişelerin patlamasına neden olabilir ve bu durum ciddi kazalara sebebiyet verebilir. Bu yüzden belirtilen miktarlardan fazla şişe şekeri kesinlikle kullanmamalısın.

Kullanman gereken şeker miktarı ile ilgili detaylı bilgiyi blog yazımızda bulabilirsin.

Şişeledikten sonra biranı fermantasyon kovasında olduğu gibi 18-24°C aralığında 2 hafta boyunca bekletmelisin. Şişelerin güneş ışığına maruz kalmamasına dikkat etmen gerek. 2 haftanın ardından şişeleri buzdolabında da tutabilirsin.

İçmeden önce biranı en az bir gün buzdolabında tutman tat ve berraklık açısından daha tatminkar bir sonuç verecektir. İçmeyi planladığın kadarını buzdolabında, kalanını ise yine oda sıcaklığından saklamanı tavsiye ederiz.

2 hafta fermantasyon kovasında, 2 hafta da şişede bekleme süresini göz önüne aldığımızda minimum 4 hafta diyebiliriz. Ancak unutma ki, biran şişede bekleyip olgunlaştıkça tadı ve gövdesi her geçen gün daha fazla oturur. Bu da sana daha keyifli bir içim sunar.

Bu sorunun cevabını etkileyecek birçok değişken vardır.  Saklama koşulları, biranın alkol oranı, içerdiği şeker miktarı gibi.  Bira kiti kullanarak, bira yapım kılavuzundaki yönlendirmeler ile yapılmış bir bira, ortalama koşullarda (direk güneş ışığı almayan oda sıcaklığındaki bir ortamda) bir yıldan uzun süre sorunsuz bir şekilde saklanabilir.

ALIŞVERİŞ

Bira House’tan yapacağın alışverişlerde bütün bankaların Visa ve Mastercard kredi kartları geçerlidir. Ayrıca Havale/EFT yoluyla da ödeme yapabilirsin.

Havale veya EFT yöntemiyle yapacağın ödemeler için aşağıdaki banka hesap numaralarımızı kullanabilirsin.

GARANTİ BBVA:
Hesap Sahibi: BHB Gıda Maddeleri San. ve Tic. AŞ
Şube No: 746 Hesap No: 6297540
IBAN: TR91 0006 2000 7460 0006 2975 40

QNB FİNANSBANK:
Hesap Sahibi: BHB Gıda Maddeleri San. ve Tic. AŞ
Şube No: 920 Hesap No: 65820666
IBAN: TR09 0011 1000 0000 0065 8206 66

Havale veya EFT yoluyla ödeme yaparken açıklama kısmına sipariş numaranı yazman siparişinin hazırlanma sürecini hızlandıracaktır.

Gıda ürünlerinin taksitli satışı yasal olarak mümkün olmadığı için kredi kartlarına taksit uygulayamıyoruz.

Kesinlikle! Bira House, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde güvenliğin için en son teknolojileri ve en iyi servis sağlayıcıları kullanır. Bira House, bankalar tarafından da kullanılan 256 bit SSL sertifikasına sahiptir. SSL sertifikası sayesinde gizlilik ve güvenliğini riske atmadan, sitemizde özgürce alışveriş yapabilirsin.

SSL teknolijisi, kredi kartı numarası gibi hassas verileri özel algoritmalar kullanarak şifreler. Bu sayede verilerin transferi esnasında üçüncü sahışların erişimi engellenir. Bunun yanı sıra, kart bilgileri Bira House veritabanında tutulmaz, en güvenilir teknolojiler ile bankaya aktarılır. Güvenli ortamda yapılan işlemlerde, sen ve banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerine ulaşılamaz. Kredi kartı ile ödeme sayfasında girdiğin bilgiler online olarak banka tarafından sorgulanır. İşlem esnasında aktarılan bilgilere Bira House tarafından erişilmesi mümkün değildir.

KARGO - TESLİMAT

Ürünlerin teslimatını anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo ile gerçekleştirmekteyiz.

Siparişin kargoya verildiğinde sana e-mail/SMS ile kargo takip numarası göndereceğiz. Bu takip numarasını kullanarak kargonun durumunu takip edebilirsin.

Bira House'tan yapacağın alışverişlerde kargo ücreti Türkiye'nin her yerine 89.90 TL.

İş günlerinde 15:00'ten önce verilen siparişleri aynı gün, 15:00'ten sonra ya da tatil günlerinde verilen siparişleri ise bir sonraki iş gününde anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo'ya teslim ediyoruz. Ürünler kargo firmasına teslim edildikten sonra firmanın yoğunluğuna ve bulunduğun şehre bağlı olarak 1-2 iş günü içinde teslim edilmektedir.

SİPARİŞ İPTAL VE İADESİ

İade etmek istediğin ürün iade koşullarına uygun ise, sipariş numaranı siparis@bira.house adresine göndererek iade talebini bize iletebilirsin. Aldığın ürünü iade talebinde bulunmadan geri göndermen halinde işlemin gecikmesi ya da iptali söz konusu olabilir.

Eğer siparişin henüz kargoya verilmediyse sipariş numaranı siparis@bira.house adresine iptal isteğini içeren bir mail ile göndererek siparişini iptal edebilirsin. Siparişin kargoya verildiyse ürünler sana ulaştıktan sonra iade işlemi yapman gerekmektedir.

YASAL İÇERİK

Site kullanım şartlarını görmek için tıkla.

Gizlilik ve güvenlik politikasını görmek için tıkla.

Tüketici hakları - cayma - iptal iade koşullarını görmek için tıkla.

Ödeme ve teslimat bilgilerini görmek için tıkla.

SORUM BURADA CEVAPLANMAMIŞ. NE YAPMALIYIM?

Endişelenme. Eğer burada cevaplanan sorular dışında sormak istediklerin varsa bize info@bira.house mail adresinden ulaşabilirsin. Unutmadan; iletişim sayfamızdaki formu doldurarak da bize ulaşman mümkün.

AYRICA BİRA HOUSE'U SOSYAL MEDYADA DA TAKİP EDEBİLİRSİN!